Tuesday, May 3, 2011

أفان على الطريق- Wabak Sepanjang Jalan


Assalamualaikum warahmatullah...

Wabak 1: Al-Futur(Terhenti Dan Melengah-lengah)

PENGERTIAN AL-FUTUR

Bahasa:

1. Terputus atau terhenti sesudah berjalan, atau diam sesudah bergerak.
2. Malas, menangguh, melengah-lengahkan sesudah bergerak aktif dan bersungguh-sungguh.

Mengikut kamus lisan al-Arab,"لسان العرب" , futur diolah seperti berikut:
وفتر الشىء- sesuatu itu lemah, والحر - kepanasan sudah reda. Seseorang itu mudah lemah. -Yang beerti : Berhenti sesudah bersungguh atau lembut sesudah keras.

Istilah:

Al-futur dari sudut istilah: Ialah merupakan sesuatu penyakit yang mungkin menimpa sebahagian daripada para "'amilin", bahkan ada 'amilin yang sudah pun ditimpa penyakit ini. Tahap al-Futur yang paling rendah ialah malas, menangguh-nangguh, melengah-lengahkan dan tahap yang paling tinggi ialah berhenti terus atau diam sesudah bergerak cergas secara berterusan.

Firman Allah yang berkaitan dengan malaikat. Bermaksud:
"Dan (ingatlah) segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua, dan malaikat yang ada di sisiNya tidak membesarkan diri dan tidak enggan daripada beribadat kepadaNya dan tidak pula mereka merasa penat dan letih."
(al-Anbiya': 19-20)

Ayat di atas menunjukkan bahawa sesungguhnya para Malaikat sentiasa beribadat kepada Allah, membersihkan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak bagiNya, mereka bersembahyang dan mengingati Allah siang dan malam tidak merasa lemah, letih dan jemu.

Bersambung...

Wabak Sepanjang Jalan
JILID 1
oleh Dr. Al-Sayed Muhammad Nuh

No comments:

Post a Comment